AREA

300 מ"ר

TYPE

מבני ציבור

PLACE

מושב יונתן

AREA

300 מ"ר

TYPE

מבני ציבור

PLACE

מושב יונתן

הצורך

אתר ההנצחה נבנה לזכרו של יונתן רוזנמן ז”ל, שנפל בקרבות הבלימה ברמת הגולן. המבנה הוקם ב-1981 בידי מחלקת הבנייה של הקיבוץ הלאומי במושב יונתן ברמת הגולן.

החזון

יד יונתן תוכנן עם קונספט של אנדרטה חיה המשמשת גם כהיכל תרבות רב תכליתי המאפשרת הנצחה לאורך כל השנה. הקונספט גובש בעקבות דיאלוג אדריכל-לקוח.

התכנון

מבנה הזיכרון הוא בצורת חרוט קטום המתקשר לדימוי המסורתי של צמח שנגדע וכן של עלייה לכיוון השמיים. המבנה גם שואב השראה מהנוף המקיף אותו של תלי רמת הגולן בעלי צורת חרוט קטום. קונוס הספירלה מייצג התבדרות מול התכנסות מהצד השני.

הספירלה יוצרת את מימד התנועה במישור האלכסוני ואילו פתח האור העליון משלים את מימד התנועה ע”י כתם האור הנע על רצפת האולם בהתאם לתנועת המאור הגדול, כמעין שעון שמש גדול.

you be might interested also in

Sea of Galilee

‘Riviera’ Resort Village

.

Petah Tikva Industrial Zone

Hi-Tech Company Offices

.

Ben-Gurion Airport

Ground Equipment Facility at Ben-Gurion Airport

.

Bar-Ilan University

Central Library at Bar-Ilan University

.

Netanya

Ha’sharon Education and Culture Campus

.

Ben-Gurion Airport

Ground Transportation Terminal

.

Menu