מיקום

אזור כפר מנחם

שטח

35,000 מ"ר

סוג

תעשיה ומעבדות

שטח

35,000 מ"ר

סוג

תעשיה ומעבדות

מיקום

אזור כפר מנחם

הצורך

במסגרת החלטת הממשלה להיעזר במגזר הפרטי כדי לסייע בעמידה ביעדי הגידול ביכולות יצור החשמל בארץ הותנעו מהלכים לבניית מספר תחנות כח חדשות בפריסה כלל-ארצית.

החזון

הקמת תחנת הכח הפרטית הגדולה בישראל שתעשה שימוש בטכנולוגית ייצור החשמל העדכנית המבוססת על גז טבעי שיגיע מהמאגרים שהתגלו מול חופי הארץ.

התכנון

תחנת הכוח נבנתה על בסיס תת"ל 29 א' והינה תחנת הכוח הפרטית הגדולה בארץ. היא מפיקה כ-870 מגה וואט, מופעלת באמצעות גז טבעי, ועפ"י הדרישה הרגולטורית כוללת התחנה גם גיבוי הפעלה בסולר. יחידות הייצור פועלות בטכנולוגיה של שריפת גז טבעי שמוזן לטורבינות גז מתקדמות, שבו גזי הפליטה מנוצלים להפקת תוספת של 50% לייצור חשמל ללא שריפת דלק נוספת ובכך הנצילות מגיעה לכדי קרוב ל-60%.

מקימי התחנה הם חברת דליה אנרגיות כוח יחד עם החברה הבינלאומית Alstom Power. דליה אנרגיות בעלת הרישיון של הפרויקט שהיקפו הכולל מוערך בכמיליארד דולר.

התחנה ממוקמת באתר "צפית צפון" בשפלה הדרומית ובצמידות לתחנת הכוח והמיתוג של חברת החשמל.

פרט לשתי יחידות הייצור המופעלות בטכנולוגיה של טורבינות גז והמהוות את לב הפרויקט, תוכננו בין היתר גם מבני משרדים, מבני רווחה, מבנים טכנולוגיים שונים, בתי מלאכה, סדנאות וכן מבני פיקוח, בקרה ושליטה.

האתר עצמו נבחר לאחר בדיקות מקיפות של הוועדה לתשתיות לאומיות וזאת במקביל לארבעה אתרים חלופים: אתר חגית, אתר מבוא כרמל ואתר גת.

הבדיקה נערכה לאור תבחינים סביבתיים רבים ומחמירים כגון פגיעה אפשרית באתרים ארכיאולוגיים, קרבה לאתרי טבע שונים, בדיקות נצפות ונוף, בדיקות אקוסטיות ורעש, קרינה, היבטים סיסמיים, היבטי זיהום אוויר, שימושי קרקע שונים, חיבור לתשתיות, נגישות וקרבה לאספקת גז.

התחנה פועלת החל מיולי 2015 ומספקת 7% מצריכת החשמל הארצית.

אתם יכולים להתעניין גם ב:

רחובות

תכנית בינוי קריית ההגנה מזרח

.

יהוד

מתחם תעסוקה ומסחר אלטלף

.

מודיעין

פורום מורשת

.

הרצליה

מרכז המחר הרצליה

.

רחובות

מתחם תעסוקה ותחנת רכבת קריית משה

.

קריית גת

מרכז לוגיסטי פארק צורן

.