מיקום

נתיבות

שטח

2,000 דונם

סוג

בינוי ערים

שטח

2,000 דונם

סוג

בינוי ערים

מיקום

נתיבות

הצורך

הרחבת פארק התעשיות והגדלתו בכ- 2,000 דונם.

החזון

יישום קונספט חדש לתכנון פארקי תעשייה: מצד אחד פארק תעשייתי – טכנולוגי, שיעודד חדשנות סביבתית ויפתח מערכות המגדילות את עצמאותו האנרגטית  ומצד שני פארק תעשייתי- חינוכי שיהווה מוקד ידע וישלב בין פעילויות ייצור לפעילויות חינוך והעשרה הן לעובדים והן לקהילה.

איזור התעסוקה יתפקד בסופו של דבר כמרחב חיים אזורי בו ישולבו יחדיו חינוך, רווחה, מחקר, מדע, תיירות, ושירותים לציבור.

הפארק החדש יכלול עד 120 מפעלים ובהם כ- 10,000 עובדים חדשים.

פארק תעשיות נעמ מיועד להוות פיילוט להקמת פארקי תעשייה נוספים בכל הארץ, אשר יוקמו בהתאם לאותו מודל.

התכנון

התכנון התבסס על תכנית אסטרטגית שהוכנה לפארק ובה הועלו הרעיונות המרכזיים והצרכים של הגופים במרחב. לאחר קביעת הקונספט וניתוח המצב הקיים נקבעו העקרונות המרכזיים לתכנון וביניהם:

יצירת מוקדי עניין כחלק מהמרקם החדש: הקמת מרכז מבקרים, פיתוח אתר ארכיאולוגי הקיים במקום, קביעת מרחב חדש לתערוכות, נטיעת מטע זיתים ובית בד.

קביעת עקרונות לשילוב היער הסמוך, לרציפות והמשכיות הצירים מהמרקם הקיים.

פיתוח הקישוריות בין הפארק לבין העיר- בין היתר באמצעות שבילי הולכי רגל, שבילי אופניים ותחבורה ציבורית.

קביעת רצועות שטחים פתוחים ציבוריים ובהן ימוקמו גנים מדעיים, בוסתנים ויצירות אמנות תעשייתיות.

איזור וקביעת מיקום למבני ציבור, מלונית, ושטחי מסחר כך שישרתו באופן מיטבי את האורחים ואת העובדים.

קביעת הנחיות לממשק מפעלי התעשייה וחנויות המפעל עם הרחוב, תוך חשיפת הליך הייצור מול הולכי הרגל (כגון קווי בניין 0 לרחוב, חלונות וויטרינות).

קביעת קרונות לגמישות המגרשים ע"י הגדלת מודול בסיסי שממנו ניתן לייצר חלופות רבות עבור הצרכים המשתנים.

סינרגיה : קביעת עקרונות למיקום מפעלים שיכולים להזין האחד את השני כחלק תהליך הייצור ואף הפסולת.

אתם יכולים להתעניין גם ב:

רחובות

תכנית בינוי קריית ההגנה מזרח

.

יהוד

מתחם תעסוקה ומסחר אלטלף

.

מודיעין

פורום מורשת

.

הרצליה

מרכז המחר הרצליה

.

רחובות

מתחם תעסוקה ותחנת רכבת קריית משה

.

קריית גת

מרכז לוגיסטי פארק צורן

.