מיקום

מפרץ חיפה

שטח

2,800 דונם

סוג

בניין ערים

שטח

2,800 דונם

סוג

בניין ערים

מיקום

מפרץ חיפה

הצורך

בית הזיקוק הוקם בשנת 1938 עפ"י אמנות שנחתמו בשנות ה-30 בין ממשלת פלשתינה המנדטורית ובין החברה האנגלו-איראנית בע"מ.

במסגרת האמנות קיבלה החברה זיכיון למשך 70 שנה להוביל, לאחסן ולזקק נפט גולמי.

עם תום תקופת הזכיון, בשנת 2003, הנחו רשויות התכנון על הכנת תכנית מפורטת בעלת מעמד סטטוטורי למתחם. התכנית החדשה עולה בקנה אחד עם הנחיות תכנית המתאר הארצית לדרום מפרץ חיפה (תמ"א 30), ותכנית המתאר המחוזית למחוז חיפה (תמ"מ 6). שתי התכניות מנחות כי בתי הזיקוק יישארו במקומם ויעוד המתחם יתאים לתעשייה מסוג זה.

החזון

לאור המורכבות הרבה של תכנית זו, והשלכותיה הרבות, שולבו בהכנת התכנית, תחת משרדנו ששימש כמתכנן הראשי, משרדי הייעוץ המובילים בארץ, בעיקר בתחום הבריאות ואיכות הסביבה.

התכנון

בתהליך ארוך מאוד, שנפרס על פני כמעט שמונה שנים, הוטמעו במסמכי התכנית המלצות היועצים ודרישות הרשויות השונות. מטרת ההמלצות הללו היא לצמצם במידה ניכרת את ההשפעות הסביבתיות של מפעלים מהסוג הזה ולהבטיח מתחם מודרני, מבוקר, בטוח ואיכותי ככל שניתן.

מתחם בז"ן מתאפיין בפעילות ענפה וייחודית והחברות הפועלות בו עוסקות בתהליכי הזיקוק והפטרוכימיה. תעשייה זו מייצרת מוצרים חיוניים וחשובים למשק כגון: דלק למכוניות ולמטוסים, אריזות פלסטיק, צעצועים, כלי מיטה וטקסטיל, פנסים, שמנים ונרות.

אתם יכולים להתעניין גם ב:

אשלים בנגב

תחנת כוח אשלים

.

נתב"ג

תחנת רכבת נתב"ג

.

חוף ימת הכנרת

כפר הנופש 'ריביירה' בכנרת

.

א.ת. פ"ת

משרדי חברת הייטק באזה"ת פ"ת

.

נתב"ג

מתחם ציוד קרקע נתב"ג

.

אוניברסיטת בר אילן

ספריה מרכזית אוניברסיטת בר אילן

.

תפריט