1. מוססקו
  2. Project

חינוך והדרכה

סוג הפרויקט

סוג הפרויקט

חינוך והדרכה

אוניברסיטת בר אילן

ספריה מרכזית אוניברסיטת בר אילן

.

נתניה

קריית חינוך ותרבות השרון, נתניה

.

באר שבע

מרכז כנסים אוניברסיטת בן גוריון

.

אוניברסיטת תל-אביב

תחרות אדריכלים – בי"ס לאדריכלות

.

אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

שער כניסה אוניברסיטת בר אילן

.

אור עקיבא

קריית חינוך אור ים

.

דרום הארץ

קמפוס הדרכה נ'

.

אזור ירוחם, הנגב

עיר הבה"דים (הצעה)

.

נתב"ג

סימולטור לאימון פקחי טיסה

.

בסיס חיל הים, חיפה

מבנה סימולטורים והדרכה לכלי שיט

.

תפריט