נורית מוססקו

מנכ"ל תפעול
מייסדת ושותפה מלאה

מייסדת ושותפה מלאה בהפיכתה של מוססקו לאחת מעשרים חברות האדריכלים הגדולות בישראל.

כסמנכ"לית מנהל וכספים, מוססקו מנהלת את ההיבטים הניהוליים והפיננסיים של המשרד תוך דאגה לרווחתו של צוות המונה מעל 40 איש.

בנוסף, נורית אחראית על רכישת פרויקטים חדשים ומפקחת על היבטי שירותי התכנון הכוללני בשיתוף עם צוותי היועצים.

תפריט