מעבדות בדרום הארץ

Labs in Southern Israel
About The Project:

Labs building in southern Israel which combines various types of laboratories under one roof.
In addition to the labs the building also contains administration, welfare and technical rooms and various warehouses.
The building envelope has a special thermal insulation adapted to its location and the climate prevailing there.
In addition to the thermal plaster in the required thickness the walls also include horizontal bars which emphasize the general horizontal design of the structure.
The main entrance is located in the center of the long front highlighted and shaded with pergola concrete while the sloped gables create a roof over the large openings for insertion of laboratory equipment.

Location:
Southern Israel
Scope:
1,000 sq. m.
Category:
Industrial & Laboratory
דואר מרכזי רמלה
30
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
תכנית שלד בשדרות
27
מרכזים קהילתיים נתניה
30
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
בית ספר ממלכתי ג'
29
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
מפעל מחזור RDF
32
בריכה בשפלת יהודה
31
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
מתקן התפלה בנחל שורק
32
מתחם כיוונים
30
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
ת.ב.ע בז"ן
27
בניין שידורי קשת
28
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
היכל התרבות עפולה
29
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
עיר הבה"דים
27, 29
בית ברנט-בוגן
35
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
מטה אלקו התק"ש
28
מגדל משרדים בנתניה
28
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
בניין תש"ן
28
מפעל לחומרים מרוכבים
32
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
גשר השמורות נתניה
33
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
תב"ע בית דגן
27
בית שלו
35
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
דואר מרכזי הרצליה
30
מעבדות בדרום הארץ
32
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
בית יואל
35
בית ספר סביונים, קריית ים
29
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
יד יונתן
30
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
מתחם לפיתוח ויצור
32
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
בית כהן
35
תכנית שלד גבעת המורה
27
משטרת נהריה
30
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
מגדלי בנימין
35
מרכז מסחרי בית שאן
28
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ספרית כנות
600 מ"ר
29
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
כביש עוקף פתח תקווה
33
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
צומת עדנים
33
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35