בית כהן

Cohen House, Rishpon
About The Project:

The house was planned in the early 90’s in Rishpon village for a young couple, close to their parents’ house. Although it is relatively modest and small, the design allows a vertical and horizontal growth, while creating good privacy towards the front entrance and the parents’ house.

Location:
Rishpon
Scope:
250 sq. m.
Category:
Residential
בית ברנט-בוגן
35
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
בית ספר סביונים, קריית ים
29
יד יונתן
30
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
מתחם לפיתוח ויצור
32
בניין שידורי קשת
28
מרכזים קהילתיים נתניה
30
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
מגדלי בנימין
35
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
מפעל לחומרים מרוכבים
32
היכל התרבות עפולה
29
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
מגדל משרדים בנתניה
28
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
בית יואל
35
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
תב"ע בית דגן
27
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
מתחם כיוונים
30
תכנית שלד בשדרות
27
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
דואר מרכזי הרצליה
30
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
משטרת נהריה
30
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
מתקן התפלה בנחל שורק
32
מטה אלקו התק"ש
28
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
דואר מרכזי רמלה
30
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
בריכה בשפלת יהודה
31
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
בית ספר ממלכתי ג'
29
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
מפעל מחזור RDF
32
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
בית כהן
35
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
מרכז מסחרי בית שאן
28
מעבדות בדרום הארץ
32
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
גשר השמורות נתניה
33
תכנית שלד גבעת המורה
27
ת.ב.ע בז"ן
27
בניין תש"ן
28
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
עיר הבה"דים
27, 29
בית שלו
35
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
ספרית כנות
600 מ"ר
29
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
כביש עוקף פתח תקווה
33
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
צומת עדנים
33
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28