מתחם הולנד עפולה

Holland Street Housing Complex, Afula
About The Project:

Holland street housing complex in Afula consists of a commercial ground floor with 10 floors above it which include 30 residential units.
The building itself is a terraced residential building with a commercial center on the ground floor which covers all the area of the plot.
In the building apartments of various sizes were designed that produce a demographic variety.
The project design is based on the tension created using 2 contrasting colors, with "incised" geometric elements - both horizontal and vertical, which are mostly end elements with white finish while the "body" of the structure itself is in dark pink finish. 
The shape of the building stems from its unique location at the intersection of three adjoining streets.

Location:
Afula
Scope:
11 storey buildings, 30 R. units
Category:
Residential
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
דואר מרכזי רמלה
30
מתקן התפלה בנחל שורק
32
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
בית שלו
35
עיר הבה"דים
27, 29
מתחם לפיתוח ויצור
32
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
מרכזים קהילתיים נתניה
30
מתחם כיוונים
30
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
היכל התרבות עפולה
29
משטרת נהריה
30
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
גשר השמורות נתניה
33
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
תכנית שלד בשדרות
27
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
תב"ע בית דגן
27
תכנית שלד גבעת המורה
27
בניין תש"ן
28
מטה אלקו התק"ש
28
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
בית יואל
35
יד יונתן
30
מרכז מסחרי בית שאן
28
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
מפעל לחומרים מרוכבים
32
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
מעבדות בדרום הארץ
32
מגדל משרדים בנתניה
28
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
בית ספר סביונים, קריית ים
29
בית ספר ממלכתי ג'
29
בניין שידורי קשת
28
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
מגדלי בנימין
35
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
דואר מרכזי הרצליה
30
בריכה בשפלת יהודה
31
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
בית ברנט-בוגן
35
בית כהן
35
ת.ב.ע בז"ן
27
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
מפעל מחזור RDF
32
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
צומת עדנים
33
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
כביש עוקף פתח תקווה
33
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
ספרית כנות
600 מ"ר
29
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33