בית ברנט-בוגן

Barnet-Bogen House
About The Project:

The house was designed in the 80’s, in Sde Varburg village, situated on the northern Sharon area. The house is located on a hill overlooking the Sharon orchards. Its design is based on the hill topography and the orange trees surrounding it from east and south.
The exterior finish is bright white, as a contrast to the deep green background.

Location:
Sde Varbourg
Scope:
250 sq. m.
Category:
Residential
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
תכנית שלד בשדרות
27
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
בית שלו
35
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
בית ברנט-בוגן
35
מטה אלקו התק"ש
28
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
בניין תש"ן
28
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
מרכז מסחרי בית שאן
28
תכנית שלד גבעת המורה
27
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
מרכזים קהילתיים נתניה
30
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
בית ספר סביונים, קריית ים
29
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
בית ספר ממלכתי ג'
29
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
בית יואל
35
ת.ב.ע בז"ן
27
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
מפעל לחומרים מרוכבים
32
מגדל משרדים בנתניה
28
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
משטרת נהריה
30
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
היכל התרבות עפולה
29
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
בניין שידורי קשת
28
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
מתקן התפלה בנחל שורק
32
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
מעבדות בדרום הארץ
32
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
מגדלי בנימין
35
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
בית כהן
35
מתחם כיוונים
30
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
דואר מרכזי הרצליה
30
מתחם לפיתוח ויצור
32
עיר הבה"דים
27, 29
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
תב"ע בית דגן
27
בריכה בשפלת יהודה
31
מפעל מחזור RDF
32
דואר מרכזי רמלה
30
יד יונתן
30
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
גשר השמורות נתניה
33
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
צומת עדנים
33
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
ספרית כנות
600 מ"ר
29
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
כביש עוקף פתח תקווה
33
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35