מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס

Shimon Peres Global Center for Medical Simulation
About The Project:

MSR is the world's first national, all-embracing, "virtual" healthcare facility.
In this virtual hospital, health professionals train in challenging simulated scenarios and reflect on and learn from their mistakes in a safe environment – without harming real patients.
 
Location
 

  • The building will be located on the Tel Hashomer hospital grounds near the existing MSR structure on the highest point of the medical center.
  • Height of the buildings in the immediate area range from 1-4 stories, while the proposed structure is towering above them.
  • The location of the building is in the training and education area of the campus.
Design Principles:
  1. Correlation between transparency and opacity.
  2. Maximum utilization of the plot while keeping open green areas at selected locations.
  3. Creating spaces tailored for the varied training situations.
  4. Using internal corridor as dual purpose corridor as passageway to various parts of the building and also as viewing passageway.
  5. Creating a system suitable for the movement of many people in a short time without creating a sense of overcrowding.
  6. Underground parking is also partly used for visualization, investigation and study of medical situations
Location:
Tel Hashomer hospital
Scope:
7,700 sq. m
Category:
Healthcare & Leisure
דואר מרכזי הרצליה
30
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
ת.ב.ע בז"ן
27
דואר מרכזי רמלה
30
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
מגדלי בנימין
35
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
בית שלו
35
תב"ע בית דגן
27
מטה אלקו התק"ש
28
בית יואל
35
עיר הבה"דים
27, 29
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
בית כהן
35
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
מתחם לפיתוח ויצור
32
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
בניין תש"ן
28
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
בניין שידורי קשת
28
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
מתחם כיוונים
30
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
בית ספר סביונים, קריית ים
29
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
היכל התרבות עפולה
29
מרכז מסחרי בית שאן
28
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
תכנית שלד בשדרות
27
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
מגדל משרדים בנתניה
28
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
מעבדות בדרום הארץ
32
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
תכנית שלד גבעת המורה
27
יד יונתן
30
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
בריכה בשפלת יהודה
31
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
מתקן התפלה בנחל שורק
32
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
מרכזים קהילתיים נתניה
30
מפעל מחזור RDF
32
בית ספר ממלכתי ג'
29
גשר השמורות נתניה
33
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
בית ברנט-בוגן
35
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
מפעל לחומרים מרוכבים
32
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
משטרת נהריה
30
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
ספרית כנות
600 מ"ר
29
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
צומת עדנים
33
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
כביש עוקף פתח תקווה
33
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29