מפעל מחזור RDF

Recycling Plant, Tel Aviv Area
About The Project:

General:  
The recycling plant sorts and separates all of the Tel Aviv area refuse to its components - especially those with high caloric value - in order to produce the RDF (Refuse Derived Fuel). 
This fuel is to replace a substantial part of the fuel used now in the production process of the cement at Nesher plant Ramla. 
As part of the production process of the RDF, byproducts are created and are used for other purposes and by that contribute to the quality of the environment.
 
Design Principles

Architectural expression of the mountain slope. 
Terracing the building roof for better blending with the mountain scenery. Optimal use of the plot area. 
Keeping the linearity of the production process, thus avoiding needless movements and ensuring minimal storage days. 
Exposure of the special process to the visitors. 
Applying green building principles and using recyclable and perishable materials as much as possible. 
Minimal interference with the environment and dispersing traffic loads. Reference to a suitable view from the surroundings e.g.- highway 4, the mountain etc. 
Fostering the "fifth elevation". 
Designing the stages of the building according to the implementation possibilities relating to the diversion of the Ayalon river.
 

Location:
Tel Aviv Area
Scope:
25,000 sq. m
Category:
Industrial & Laboratory
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
עיר הבה"דים
27, 29
מתקן התפלה בנחל שורק
32
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
בית יואל
35
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
בית כהן
35
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
דואר מרכזי רמלה
30
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
בניין תש"ן
28
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
מעבדות בדרום הארץ
32
תב"ע בית דגן
27
דואר מרכזי הרצליה
30
מטה אלקו התק"ש
28
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
משטרת נהריה
30
מתחם לפיתוח ויצור
32
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
בניין שידורי קשת
28
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
בית שלו
35
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
היכל התרבות עפולה
29
יד יונתן
30
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
מתחם כיוונים
30
מגדל משרדים בנתניה
28
מרכזים קהילתיים נתניה
30
בריכה בשפלת יהודה
31
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
מפעל לחומרים מרוכבים
32
מרכז מסחרי בית שאן
28
ת.ב.ע בז"ן
27
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
גשר השמורות נתניה
33
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
בית ספר סביונים, קריית ים
29
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
תכנית שלד בשדרות
27
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
מגדלי בנימין
35
מפעל מחזור RDF
32
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
בית ספר ממלכתי ג'
29
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
בית ברנט-בוגן
35
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
תכנית שלד גבעת המורה
27
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
צומת עדנים
33
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
כביש עוקף פתח תקווה
33
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
ספרית כנות
600 מ"ר
29
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27