בריכה בשפלת יהודה

Swimming pool in central Israel
About The Project:

The new pool will replace the old one which was banned from use and will be planned while taking into account the current needs and according to regulations.
The pool will meet the leisure needs of local people and will function as a sports center with various facilities.
Space around the pool will include a service building with a warehouse inside, restrooms and showers as well as a number of areas which will have shading installed.
The pool will be a meeting place for conferences, cultural events and leisure, and will host various sporting events.
The new pool will be a semi-Olympic area of ​​450 square meters of which shaded 122 sq. m will be also used for sitting.
Next to the pool two shaded areas will be built with a total area of 383 square meters which will be designated for numerous outdoor activities.
The locals will enjoy a modern pool designed to the highest standards and will get the best answer to their needs.

Location:
Central Israel
Scope:
700 sq. m.
Category:
Healthcare & Leisure
דואר מרכזי רמלה
30
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
בית ברנט-בוגן
35
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
בית ספר סביונים, קריית ים
29
תכנית שלד גבעת המורה
27
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
בניין שידורי קשת
28
מעבדות בדרום הארץ
32
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
מתחם לפיתוח ויצור
32
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
מרכז מסחרי בית שאן
28
מגדל משרדים בנתניה
28
מפעל מחזור RDF
32
משטרת נהריה
30
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
בית יואל
35
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
מגדלי בנימין
35
מטה אלקו התק"ש
28
בניין תש"ן
28
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
עיר הבה"דים
27, 29
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
מתחם כיוונים
30
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
דואר מרכזי הרצליה
30
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
בריכה בשפלת יהודה
31
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
בית ספר ממלכתי ג'
29
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
ת.ב.ע בז"ן
27
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
בית שלו
35
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
בית כהן
35
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
מפעל לחומרים מרוכבים
32
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
היכל התרבות עפולה
29
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
גשר השמורות נתניה
33
מרכזים קהילתיים נתניה
30
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
תכנית שלד בשדרות
27
תב"ע בית דגן
27
יד יונתן
30
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
מתקן התפלה בנחל שורק
32
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
צומת עדנים
33
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
כביש עוקף פתח תקווה
33
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
ספרית כנות
600 מ"ר
29
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33