בית יואל

Yoel's House, Caesaria
About The Project:

The house was designed in the early 90’s in Caesaria. It is located on the west side of the port, which is the higher side, overlooking the golf course. The location enabled a continuous use of most of the area for the garden functions and the swimming pool. The height difference allows using the lower part of the house for a garage and service functions. The private spaces are separated and located on the two ends of the house, while the shared spaces create large open meeting space to accommodate the family members and the numerous guests, which visit the house regularly.

Location:
Caesaria
Scope:
350 sq. m.
Category:
Residential
בית ספר ממלכתי ג'
29
בית יואל
35
ת.ב.ע בז"ן
27
בית ספר סביונים, קריית ים
29
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
מגדל משרדים בנתניה
28
בריכה בשפלת יהודה
31
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
מעבדות בדרום הארץ
32
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
מפעל מחזור RDF
32
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
תכנית שלד בשדרות
27
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
יד יונתן
30
תכנית שלד גבעת המורה
27
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
דואר מרכזי רמלה
30
מגדלי בנימין
35
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
משטרת נהריה
30
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
דואר מרכזי הרצליה
30
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
עיר הבה"דים
27, 29
גשר השמורות נתניה
33
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
בית שלו
35
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מפעל לחומרים מרוכבים
32
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
מתחם כיוונים
30
בית ברנט-בוגן
35
מתחם לפיתוח ויצור
32
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
מרכז מסחרי בית שאן
28
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
בניין תש"ן
28
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
בית כהן
35
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
בניין שידורי קשת
28
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
מטה אלקו התק"ש
28
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
מרכזים קהילתיים נתניה
30
תב"ע בית דגן
27
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
היכל התרבות עפולה
29
מתקן התפלה בנחל שורק
32
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
ספרית כנות
600 מ"ר
29
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
כביש עוקף פתח תקווה
33
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
צומת עדנים
33
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28