שכונת מעלה דוד ירושלים

Ma`ale David Housing Complex, Jerusalem
About The Project:
 • Maximum exposure to special scenery of the Temple mountain.
 • Reference to the environment of the old city of Jerusalem.
 • Residence suitable for the young families which sees their future in the neighborhood.
 • Creating a community sense.
 • High quality neighborhood with a positive image.
 • Optimal number of residential units
 • Clear orientation and readability.
 • Suitable public services and amenities.
 • Feeling of space and well being.
 • Open and continuous space adjacent to the housing units.
 • Creating a self contained community.
Location:
Old city of Jerusalem
Scope:
8 storey buildings, 110 R. units
Category:
Residential
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
מטה אלקו התק"ש
28
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
מגדל משרדים בנתניה
28
מפעל לחומרים מרוכבים
32
מפעל מחזור RDF
32
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
מרכז מסחרי בית שאן
28
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
בית יואל
35
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
גשר השמורות נתניה
33
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
בריכה בשפלת יהודה
31
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
בית ספר ממלכתי ג'
29
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
תכנית שלד גבעת המורה
27
יד יונתן
30
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
היכל התרבות עפולה
29
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
בניין תש"ן
28
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
דואר מרכזי הרצליה
30
מגדלי בנימין
35
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
בית שלו
35
מרכזים קהילתיים נתניה
30
דואר מרכזי רמלה
30
עיר הבה"דים
27, 29
בניין שידורי קשת
28
מתחם לפיתוח ויצור
32
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
תכנית שלד בשדרות
27
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
מעבדות בדרום הארץ
32
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
בית כהן
35
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
בית ספר סביונים, קריית ים
29
תב"ע בית דגן
27
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
משטרת נהריה
30
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מתחם כיוונים
30
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
בית ברנט-בוגן
35
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
ת.ב.ע בז"ן
27
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
מתקן התפלה בנחל שורק
32
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
ספרית כנות
600 מ"ר
29
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
צומת עדנים
33
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
כביש עוקף פתח תקווה
33
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27