בניין מגורים רחוב השבעה נתניה

HaShivah st. Residential Project
About The Project:

Each floor contains two apartments, both facing HaShivah street.
  
The apartments are designed for maximum privacy (in gradual levels of privacy).
The apartment interior is designed to separate day areas from night areas.

The entrance is located in the center of the apartment, in order to ensure minimal tara spaces.
Every apartment has a round veranda which extends the living room area.

Location:
Netanya
Scope:
9 Floors 17 R. units
Category:
Residential
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
מעבדות בדרום הארץ
32
מגדלי בנימין
35
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
יד יונתן
30
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
ת.ב.ע בז"ן
27
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
מטה אלקו התק"ש
28
מתקן התפלה בנחל שורק
32
מפעל מחזור RDF
32
מתחם לפיתוח ויצור
32
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
בריכה בשפלת יהודה
31
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
בית יואל
35
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
דואר מרכזי הרצליה
30
בניין שידורי קשת
28
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
בניין תש"ן
28
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
בית ספר ממלכתי ג'
29
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
משטרת נהריה
30
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
עיר הבה"דים
27, 29
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
דואר מרכזי רמלה
30
בית ברנט-בוגן
35
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
תכנית שלד בשדרות
27
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
מגדל משרדים בנתניה
28
בית ספר סביונים, קריית ים
29
גשר השמורות נתניה
33
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
בית שלו
35
מרכז מסחרי בית שאן
28
תכנית שלד גבעת המורה
27
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
תב"ע בית דגן
27
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
מרכזים קהילתיים נתניה
30
היכל התרבות עפולה
29
מתחם כיוונים
30
בית כהן
35
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
מפעל לחומרים מרוכבים
32
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
כביש עוקף פתח תקווה
33
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
צומת עדנים
33
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
ספרית כנות
600 מ"ר
29
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27