מתחם מגורים כוכב הים נתניה

Kochav HaYam Housing Complex
About The Project:

All apartments are facing the sea scenery.

  • The building itself is composed of two identical towers, connected in their lower part by a bridge like mass.
  • Each building has 3 apartments on every floor for maximal privacy.
  •  The apartments are designed in different sizes in order to create a good social mix and a variety of possible uses.
  • Each apartment gets maximum privacy and plenty of envelope area thus assuring best sea breeze directions and maximum natural light.
Location:
Netanya
Scope:
9 storey buildings, 50 R. units
Category:
Residential
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
בית כהן
35
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
מרכז מסחרי בית שאן
28
מתחם לפיתוח ויצור
32
בית ספר סביונים, קריית ים
29
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
מגדל משרדים בנתניה
28
מגדלי בנימין
35
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
מפעל מחזור RDF
32
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
תכנית שלד בשדרות
27
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
דואר מרכזי הרצליה
30
בית ספר ממלכתי ג'
29
מפעל לחומרים מרוכבים
32
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
בניין שידורי קשת
28
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
משטרת נהריה
30
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
גשר השמורות נתניה
33
מתחם כיוונים
30
מרכזים קהילתיים נתניה
30
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
מתקן התפלה בנחל שורק
32
בית יואל
35
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
בניין תש"ן
28
ת.ב.ע בז"ן
27
בית ברנט-בוגן
35
תכנית שלד גבעת המורה
27
עיר הבה"דים
27, 29
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
יד יונתן
30
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
מעבדות בדרום הארץ
32
דואר מרכזי רמלה
30
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
מטה אלקו התק"ש
28
היכל התרבות עפולה
29
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
בית שלו
35
בריכה בשפלת יהודה
31
תב"ע בית דגן
27
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
צומת עדנים
33
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
כביש עוקף פתח תקווה
33
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
ספרית כנות
600 מ"ר
29
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32