מתקן התפלה בנחל שורק

Sea Water Desalination Facility, Soreq
About The Project:

The complex, which is located south to the Shafdan facility and north to the Soreq stream, was planned based on the requirements of the process performed there.  The whole facility should provide about 150 million cubic meters of desalinated water per year. 
The project was a planning and execution bid and this proposal came in second.
           
            The main buildings were designed according to these principles:
 

  1. Economical use of the area and the systems.
  2. Clear orientation.
  3. Using separated wings according to the program analysis.
  4. Flexibility - plan adaptable for future changes.
  5. Future expanding possibilities (an additional floor).
  6. Using finishing materials and colors suitable for the special site surroundings.
  7. Placing the visitors center close but separated from the main entrance administration building. 
  8. Natural ventilation, passive warming/cooling techniques.
  9. Shading.
  10. Natural lighting to all office rooms.
Location:
Soreq Beach
Scope:
62,000 sq. m.
Category:
Industrial & Laboratory
מטה אלקו התק"ש
28
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
מרכז מסחרי בית שאן
28
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
בית שלו
35
בית יואל
35
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
בית ברנט-בוגן
35
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
דואר מרכזי הרצליה
30
היכל התרבות עפולה
29
מתקן התפלה בנחל שורק
32
מרכזים קהילתיים נתניה
30
מעבדות בדרום הארץ
32
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
מתחם לפיתוח ויצור
32
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
בריכה בשפלת יהודה
31
משטרת נהריה
30
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
בית ספר סביונים, קריית ים
29
מפעל מחזור RDF
32
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
מפעל לחומרים מרוכבים
32
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
דואר מרכזי רמלה
30
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
בניין תש"ן
28
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
בית ספר ממלכתי ג'
29
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
מגדל משרדים בנתניה
28
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
גשר השמורות נתניה
33
מגדלי בנימין
35
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
בניין שידורי קשת
28
יד יונתן
30
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
ת.ב.ע בז"ן
27
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
תכנית שלד בשדרות
27
תכנית שלד גבעת המורה
27
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
מתחם כיוונים
30
עיר הבה"דים
27, 29
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
תב"ע בית דגן
27
בית כהן
35
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
כביש עוקף פתח תקווה
33
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
ספרית כנות
600 מ"ר
29
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
צומת עדנים
33
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30