יד יונתן

Yonatan Memorial Site
About The Project:

The Yonatan Memorial Site was built in memory of Yonatan Rosenman, who was killed in the holding actions battles in Ramat HaGolan. The Memorial site was built in 1981 by the construction department of the National Kibbutz and was established in Yonatan village in Ramat HaGolan. The site is a living monument, which also functions as a multi-purposed cultural hall as well.

Design Principles:

Yonatan Memorial Site was planned with the concept of a monument with an inner space, which enables active memorialization throughout the year. Such conception was the outcome of an architect-client dialogue.
The memorial structure is a trimmed cone which refers to the traditional image of growth that had been "cut off", and that of an ascent towards the sky. The structure also draws inspiration from its surrounding landscape of Ramat HaGolan mounds with their trimmed coned form. The spiral cone also represents divergence on one hand, and convergence on the other.
The spiral cone brings to the inner space of the memorial site the dynamic dimension of its natural movement, completed by the top light opening, which creates a dynamic stain of light on the building`s floor, influenced by the sun.

Location:
Yonatan
Scope:
300 sq. m.
Category:
Public & Community
בריכה במבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
33
הפארק הביוטכנולוגי הדסה עין כרם
32, 31
מרכזי רב תכליתי אלמטי קזחסטן
31
בניין תש"ן
28
תחנת טיפול באוטובוסים F-27
33
בית יואל
35
מנהרת רחוב המעיין רמת גן
33
מועדון שכונתי, עין שרה, נהריה
30
מתקן התפלה בנחל שורק
32
מתחם משרדים ותעסוקה ברחוב היתד תל אביב
28
האנגרים תעופתיים בדרום
32, 33
היכל התרבות עפולה
29
עיר הבה"דים
27, 29
מתחם פינוי ובינוי בית דגן
35
בניין מגורים רחוב השבעה נתניה
35
משטרת נהריה
30
בריכה בשפלת יהודה
31
מרכז הדרכה ארצי משטרת ישראל
27, 29
ת.ב.ע מעונות הסטודנטים מכללת ספיר
27
מתחם מגורים כוכב הים נתניה
35
שכונת מעלה דוד ירושלים
35
גשר השמורות נתניה
33
בית כנסת בשכונת עין שרה, נהריה
30
ספריה ע"ש אייבינדר עפולה
29
מגורים בשכונת בבלי תל אביב
35
תחנת תדלוק פז מודיעין
33
דואר מרכזי הרצליה
30
בית ספר ממלכתי ג'
29
מתחם הולנד עפולה
מתחם הולנד עפולה
35
חטיבה עליונה עמק חרוד
29
בית כהן
35
תחנת כוח דליה אנרגיות
32
ת.ב.ע בז"ן
27
מרכז תרבות בנגב המערבי
29
בית שלו
35
מגדל משרדים בנתניה
28
מפעל לחומרים מרוכבים
32
מתחם כיוונים
30
מבנה מסחר ומשרדים קריית אריה פתח תקווה
28
בית ברנט-בוגן
35
מרכז לסימולציה רפואית ע"ש שמעון פרס
31
קריית חינוך עתידים, אור-עקיבא
29
תב"ע בית דגן
27
תכנית שלד גבעת המורה
27
יד יונתן
30
מגדלי בנימין
35
בזק סטור ומשרד עסקים תל אביב
28
מפעל מחזור RDF
32
מרכזי שליטה באמריקה המרכזית
28
טרמינל נוסעים יוצאים עובדה
33
מרכז רפואי בנגב המערבי
31
מטה חברת החשמל באזור המרכז
28
תב"ע בסיס חילות היבשה בדרום
27
תחנת רכבת מזכרת בתיה
33
תכנית שלד בשדרות
27
מרכז מסחרי בית שאן
28
מתחם לפיתוח ויצור
32
מרכזים קהילתיים נתניה
30
בית רופאים קריית אריה פתח תקווה
31
בית כנסת ספרדי מרכזי בעפולה
30
גשר הולכי רגל תעשייתי
33
בית ספר סביונים, קריית ים
29
בניין שידורי קשת
28
מתחם ציוד קרקע נתב"ג
33
מעבדות בדרום הארץ
32
מטה אלקו התק"ש
28
המרכז לבריאות האישה ע"ש מירב
31
מרכז לוגיסטי נתב"ג F-44
33
פינוי בינוי מתחם שז"ר אור עקיבא
35
מבנה הדרכה בית ספר לקצינים
29
מבנה טכנולוגיות תע"א
28
מבנה דיור מוגן עד 120 הוד השרון
31
דואר מרכזי רמלה
30
בנק טפחות עפולה
400 מ"ר
28
ת.ב.ע. מרכז צבי
8 דונם, 100 יח"ד
27
מגרשי ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,400 מ"ר
31
ת.ב.ע שמואל הנציב נתניה
1.05 דונם
27
צומת עדנים
33
ת.ב.ע. עלית הנוער
232 דונם, 327 יח"ד
27
בי"ח תת קרקעי רפידים
3,000 מ"ר
31
מוקד השליטה של הקו האדום רכבת קלה, ת"א
1,500 מ"ר
28
תכנית שלד להתחדשות עירונית אור עקיבא
980 דונם, 2,200 יח"ד
27
מרכז בלנדר עפולה
1,500 מ"ר
28
מרכז מגדל המים, עפולה
3,000 מ"ר
28
שמרגד ברח' העליה
4 קומות, 20 יח"ד
35
ת.ב.ע מישור רותם
25,000 דונם
27
שכ' כפר ירוק
צמודי קרקע 200 יח"ד
35
ביכנ"ס ליוצאי צפון אפריקה ע. עילית
250 מקומות
30
חט"ב קריית השרון, נתניה
24 כתות, 4,500 מ"ר
29
תכנית אב ליח' בינוי ביס"ט ח"א
40 דונם
27
תכנית אב ליח' בינוי בח"א מרכז
30 דונם
27
גני ילדים לב הפארק רעננה
250 מ"ר
29
שינוי תכ' מתאר ג. המורה
8,680 דונם, 11,000 יח"ד
27
טרמינל אוטובוסים בנתב"ג
3,020 מ"ר
33
דיור מוגן - רמה"ש
20,000 מ"ר, 180 יח"ד
31
מתחם הולנד עפולה
9 קומות, 78 יח"ד
35
ת.ב.ע. שרת אורנים
138 דונם, 2,500 יח"ד
27
מפעל לייצור מזל"טים – אגף אינטגרציה, תע"א
1,400 מ"ר
32
מבנה אזורי רוממה –קומת קרקע מסחרית
2,600 מ"ר
28
תשתיות דרג ב' בבסיס ח"א דרום
4,000 מ"ר
32
ספריית ביה"ס לקצינים
350 מ"ר
29
ת.ב.ע לא.ת. בערד
2,000 דונם
27
ת.ב.ע המוסד להכשרת ילדי ישראל
22 דונם
27
קניונית בבסיס ח"א עובדה
2,000 מ"ר
28
האנגר למטוסים בבסיס ח"א דרום
3,000 מ"ר
33
בי"ס יסודי קריית השרון, נתניה
24 כתות, 3,500 מ"ר
29
שרבט שלום עליכם עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מתחם נווה יעקב עפולה
4-6 קומות, 454 יח"ד
35
מרכז פעילות יום שקמה
750 מ"ר
30, 31
מעבדות המוטולוגיות ובקטריולוגיות, חיפה
2,000 מ"ר
32, 31
דואר הרצליה ב'
500 מ"ר
30
אולם ספורט, בי"ס יפה נוף
800 מ"ר
31
מרכז מוה"פ, הרצליה
7,000 מ"ר
28
ת.ב.ע שכונת התאנה אפרת
12 דונם, 34 יח"ד
27
נוה מרום ארלוזורוב הרצליה
6 קוטג'ים דו משפחתיים
35
משגבים מנחם עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
מעבדת שמנים בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32, 33
מעבדות בי"ח העמק
400 מ"ר
31
ביתני רימון – מעון שקמה, רעננה
660 מ"ר
31
מרכז משאבים ביה"ס אביגור ר"ג
200 מ"ר
29
תחנת תדלוק "דלק" רחובות
1,000 מ"ר
33
מרכז לוגיסטי עבור בזק, רמלה
15,000 מ"ר
33
שוטן הולנד
7 קומות, 13 יח"ד
35
מתקן אימונים וכושר גופני תעשייה אווירית
750 מ"ר
31
מבני משרדים במחנה רעים
21,000 מ"ר
28
בזק סטור ומשרד עסקים עפולה
600 מ"ר
28
12 מכוני M.R.I בחו"ל
3,600 מ"ר
31
ת.ב.ע. סונול הרצליה
8 דונם
27
בית שמאי רמת השרון
6 קומות, 24 יח"ד
35
מנהלת בי"ס כנות
800 מ"ר
28
יח' שרותי מינויים (יש"מ) מערב , בזק, ת"א
1,600 מ"ר
28
ת.ב.ע. ב.מ.ב. בית שאן
24 דונם
27
תחנת תדלוק "פז" הדסים
2,300 מ"ר
33
בית סו"ב ת"א והמרכז, פ"ת
2,000 מ"ר
28
מטבח בסיסי בבסיס ח"א צפוני
2,000 מ"ר
30
גני ילדים גאולים עפולה
250 מ"ר
29
מתחם רח' לוין עפולה
7 קומות, 60 יח"ד
35
מבנים לוגיסטיים בבסיס תובלה אווירית חה"א
15,000 מ"ר
33
מבנה גיבוי המחשב המרכזי של בזק , ת"א
3,000 מ"ר
28
ת.ב.ע מרכז תחבורה משולב, פ"ת
120 דונם, 112,000 מ"ר
27
מעבדות פיתוח תע"א
1,950 מ"ר
32
מרכז קהילתי לחב"ד, עפולה
5,000 מ"ר
30
מבנה טייסת בסיס ח"א צפוני
1,500 מ"ר
28
מתחם גלבוע
7 קומות, 28 יח"ד
35
מרכז צוות אל על
1,700 מ"ר
33
מעבדות אלקטרוניקה בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
32
מתחם קציר
7 קומות, 28 יח"ד
35
חד"א ומטבח בנגב
1,350 מ"ר
30
מרפאת שיניים בח"א מרכז
150 מ"ר
31
חדר מיון בי"ח העמק
1,000 מ"ר
31
שמרגד –ליברמן עליה
6 קומות, 24 יח"ד
35
בי"ח סיעודי פ"ת – 6 מחלקות סיעודיות
10,000 מ"ר
31
מפעל אופטרוניקה תע"א
5,000 מ"ר
32
שינוי לתכ' דרך בן צבי
23 דונם
27
ת.ב.ע. שכונת מעלה דויד, ירושלים
10 דונם, 110 יח"ד
27
הרשקוביץ יוספטל עפולה
5 קומות, 8 יח"ד
35
ב"יס יסודי+ חט"צ טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
21 כתות, 2,628 מ"ר
29
בניין אמ"מ בזק, ר"ג
11,500 מ"ר
28
תכנית בינוי למוסדות ציבור עיר ימים, נתניה
80 דונם, 27,000 מ"ר
27
ספרית ג. המורה
800 מ"ר
29
מטה קונצרן שיכון ובינוי, ר"ג
18,000 מ"ר
28
ת.ב.ע א.ת. עפולה עילית
32 דונם
27
רמות גזית, עפולה
9 קומות, 75 יח"ד
35
בי"ס יסודי טיפוסי לחברה למשק וכלכלה
18 כתות, 2,271 מ"ר
29
תכנית אב ליח' בינוי בח"א צפון
25 דונם
27
מגדל מגורים ומסחר פיאטרה ניאמץ רומניה
17 קומות, 102 יח"ד, 13,500 מ"ר
35
ריכוז עובדים ירקון, ת"א
1,000 מ"ר
32
עצי העמק, עפולה
3,000 מ"ר
28
תחנת כח למסלולים בנתב"ג
1,000 מ"ר
33
מתחם השנאה בנתב"ג
1,200 מ"ר
33
נומיק הנח"ל רמת-גן
3 קומות, 6 יח"ד
35
תכנית אב לבסיס ח"א עובדה
30,000 דונם
27
תחנת רכבת רעננה מערב
1,000 מ"ר
33
משגבים יהושע עפולה
6 קומות, 10 יח"ד
35
זלמן שניאור הרצליה
4 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
תחנת כוח תרמו-סולארית אשלים
4,300 דונם, 51,000 מ"ר
32
כניסות ושערים בטרמינל 3 נתב"ג
4,500 מ"ר
33
מתחם ברח' אורנים עפולה
9 קומות, 39 יח"ד
35
בי"ס יפה נוף – מכבים רעות
12 כתות, 2,500 מ"ר
29
האנגרים למטוסי תובלה בסיס ח"א דרומי
1,300 מ"ר
33
ת.ב.ע יוספטל עפולה
38 דונם
27
טרמינל מיוחד נתב"ג 2000
1,200 מ"ר
33
שדרוג מרכז מסחרי ביג פולג
2,500 מ"ר
28
מבנה גף רכב בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
33
מועדוני טייסת בבסיסי חי"א
8 x 300 מ"ר
30
מרכז אסנין, עפולה
8,500 מ"ר
28
מעונות סטודנטים למכללת ספיר, שדרות
2-5 קומות, 300 יח"ד
35
ת.ב.ע. טרומן ק. אונו
20 דונם
27
משרדי מנהלת מודיעין
1,500 מ"ר
28
אולם ספורט בבסיס חה"א דרומי
2,000 מ"ר
31
מעון יום רימלט רעננה
450 מ"ר
29
חדר כושר מטה חברת חשמל מחוז דרום
200 מ"ר
31
קוטג'ים שטרן חנקס ת"א
4 קוטג'ים דו משפחתיים
35
בי"ס כ. האורנים
18 כתות, 3,000 מ"ר
29
מערכת גני ילדים רעות
12 גני ילדים – 1,500 מ"ר
29
מרכז שליטה והצבת צוותים אל על
800 מ"ר
33
מרפאה כללית בח"א מרכז
600 מ"ר
31
כביש 531 – ליווי ותכנון אדריכלי כביש ומסילת ברזל
15 ק"מ
33
מגרשי ספורט, מרכז קהילתי בית אשכול
3.5 דונם
31
מבנה טייסת בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
28
קוטג'ים ביתן ליכט לוין
12 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
בתי מלאכה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32, 33
בורגוס – דותם שונצינו , ת"א
5,000 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי במרכז ההדרכה הארצי משטרת ישראל
2,000 מ"ר
33
ת.ב.ע מתחם היתד ת"א
12.5 דונם, 64,000 מ"ר
27
מרכז לוגיסטי בבסיס בנגב המערבי
3,000 מ"ר
33
יח' שרותי מינויים (יש"מ) עפולה
1,000 מ"ר
28
בית המוסיקה עפולה
1,100 מ"ר
29
מרכז שליטה בגליל המרכזי
800 מ"ר
28
ת.ב.ע. למרכז עפולה
130 דונם, 1,200 יח"ד
27
אשכול גנים קיסריה
700 מ"ר
29
שכ' "פנורמה" הרצליה
25 דונם, 52 יח"ד
27
תכנית ציפוף במערב עפולה
90 דונם ,130 יח"ד
27
מכלול מוקד תקשורת 166 מחוז ת"א והמרכז
1,000 מ"ר
28
שרבט יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
בניין סיטי סנטר, עפולה
16,000 מ"ר
28
מתחם רח' ירושלים
7 קומות, 76 יח"ד
35
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
18 כיתות, 2,250 מ"ר
29
שבח - בר שלום עליכם
7 קומות, 11 יח"ד
35
ת.ב.ע. שכ' רוממה ג.המורה
97 דונם , 123 יח"ד
27
בנק טפחות רעננה
500 מ"ר
28
גני ילדים גבעת סביון החדשה, גני תקווה
250 מ"ר
29
מוקד תקשורת ושליטה יב"א ח"א מרכז
400 מ"ר
28
שכונת רמת שלמה י-ם - בקרה, ליווי וניהול התכנון
1,600 יח"ד
35
מעון יום גרנדוס, רמת גן
400 מ"ר
29
ריכוז עובדים מערב, ת"א
1,000 מ"ר
32
ת.ב.ע ככר הלוחמים, חולון - מנהרה ורכבת קלה
24 דונם
27
תאי שליטה שונים במשל"ט ח"א
1,500 מ"ר
28
מבנה אי שקטים, נווה מנשה
1,800 מ"ר
30, 31
בנין הכוכב – קומת קרקע מסחרית
2,000 מ"ר
28
מעבדה אולטרסונית בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
מתחם פינוי בינוי פ"ת
30 קומות, 528 יח"ד
35
שכ' מדורגים - רעות ג'
45 דונם, 220 יח"ד
27
מרפאות חוץ בי"ח העמק
1,500 מ"ר
31
מועדון אל"ח
1,100 מ"ר
30
תכנית להתחדשות עירונית בצפון העיר עפולה
13,500 דונם
27
ליברמן כורש עפולה
4 קומות, 12 יח"ד
35
ת.ב.ע ינוב אורניל הרצליה
2.3 דונם
27
קניונית בבסיס ח"א רמון
2,000 מ"ר
28
אולם ספורט בי"ס ממלכתי ג'
1,100 מ"ר
31
מפעלי גולדברג – הכט אזה"ת צור יגאל
5,000 מ"ר
32
ת.ב.ע לאזה"ת בטמרה
2,400 דונם
27
בית שמרגד, עפולה
2,000 מ"ר
28
סווירי אלקטרוניקה
5,000 מ"ר
32
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוזי מחוז הגליל, טבריה
900 מ"ר
28
ספרית כנות
600 מ"ר
29
אולם מופעים במכבים רעות
1,500 מ"ר
29
ת.ב.ע. לאזה"ת נ.ע.ם
2,000 דונם
27
ביכנ"ס שבי צפון, נהריה
300 מקומות
30
מוצב שליטה כנפי בבח"א מרכז
300 מ"ר
28
ת.ב.ע למרכז טניס עפולה
37 דונם, 105 יח"ד
27
אולם מופעים שקמה, רעננה
700 מ"ר
29
מבנה משרדים והיי טק קריית אריה, פ"ת
40,000 מ"ר
28
קניון ב.מ.ב. בית שאן
10,000 מ"ר
28
הרשקוביץ' רח' יהושע עפולה
4 קומות, 16 יח"ד
35
ת.ב.ע. שכ' יוגוסלבים
165 דונם, 342 יח"ד
27
יח' שרות מינויים (יש"מ) ירקון , בזק, ת"א
1,800 מ"ר
28
מרכז לוגיסטי ביד בנימין
8,000 מ"ר
33
ספרית חה"א
1,000 מ"ר
29
ספורטק ע. עילית
6 דונם
31
שדרוג טרמינל נוסעים אילת
870 מ"ר
33
קרית אלקטרוניקה ומחשבים בח"א דרום
3,000 מ"ר
28, 32
מפעל לייצור מזל"טים – אגף הרכבות תע"א
15,000 מ"ר
32
כביש עוקף פתח תקווה
33
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הצפון,חיפה
900 מ"ר
28
מרכז קניות שכונתי ברח' הטייסים רעננה
2,000 מ"ר
28
ת.ב.ע. הר נבו
5 דונם
27
מתנ"ס רובע ז', אשדוד
2,100 מ"ר
30
מועדון שכונתי נהריה הירוקה
450 מ"ר
30
מרכז שליטה בנגב המערבי
1,200 מ"ר
28
שדרוג מלון תדמור הרצליה
1,600 מ"ר
31
האנגר למטוסים תע"א מזרחי
3,000 מ"ר
33
מנהרת שבעת הכוכבים מתחת לנת"א, פסי הרכבת וכביש החוף
600 מ'
33
תכנית אב לשדרוג בתי ספר בחיפה
29
ת.ב.ע. רח' ירושלים, עפולה
105 דונם ו- 480 יח"ד
27
הרשקוביץ עליה עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
מחלקה סעודית אמח"ל ראשל"צ
300 מ"ר
31
תחנת קרקע ללווינים – תע"א
1,000 מ"ר
32
מח' אשפוז יום בי"ח העמק
400 מ"ר
31
שמרגד משמר הירדן
4 קומות, 16 יח"ד
35
מרכז משאבים ביה"ס ארנון ר"ג
200 מ"ר
29
תחנת רכבת הרצליה – הרחבה
700 מ"ר
33
תחנת רכבת נתב"ג
4,000 מ"ר
33
מכלול סימולטורים לאימון צוותי אויר
5,000 מ"ר
29
נוה מרום רעננה רעננה
16 קוטג'ים דו-משפחתיים
35
דיפו לרכבת הקלה פ"ת
110 דונם, 30,000 מ"ר
33
מוקד טלפוני עבור קופ"ח
1,100 מ"ר
28
מתקן שיקוף מכולות ים אשדוד
3,000 מ"ר, 30 דונם
32, 33
שדרוג טרמינל 1 נתב"ג
88,000 מ"ר
33
פרויקטים שונים ביח' המחשבים של חה"א
900 מ"ר
28
מבנה מחלקות גף טכני
1,200 מ"ר
32
שכ' כפר ירוק
100 דונם, 200 יח"ד
27
ת.ב.ע ז'נטיל הרצליה
1.3 דונם
27
מתחם H בנתב"ג
800 מ"ר
33
פסגת רוממה
3 קומות מדורגים, 102 יח"ד
35
מלון ג. המורה
12,000 מ"ר
31
ת.ב.ע. שכ' נוה יעקב, עפולה
37 דונם
27
אזור תחזוקה ונש"מ בבסיס ח"א דרומי
15,000 מ"ר
32
מעון יום, רח' רבוצקי רעננה
450 מ"ר
29
דואר מרכזי ומשרדי עיריית אור יהודה
1,000 מ"ר
30
תכ' שלד להתחדשות עירונית בנתיבות
2,370 דונם, 4,420 יח"ד
27
בי"ס יסודי טיפוסי למפעל הפיס
21 כיתות, 2,604 מ"ר
29
מכלול תדריכים כנפי בסיס ח"א צפון
400 מ"ר
29
מתחם ירושלים גלבוע
7 קומות, 58 יח"ד
35
גף מנועים בבסיס ח"א דרומי
800 מ"ר
32
הרשקוביץ הדרים
7 קומות, 23 יח"ד
35
מעון יום, רח' הפרחים רעננה
450 מ"ר
29
מח' פגים בי"ח העמק
800 מ"ר
31
שבח את בר משמר הירדן
6 קומות, 21 יח"ד
35
מח' נשים ויולדות בי"ח העמק
1,300 מ"ר
31
ת.ב.ע ב.מ.ב בית שאן – מגורים
4.5 דונם
27
סימולטור לאימון פקחי טיסה נתב"ג
400 מ"ר
29, 33
ברס אלקטרוניקה, מעבדות ותצוגה
800 מ"ר
32
ת.ב.ע. שד' ארלוזרוב עפולה
236 דונם
27
שבח בר יוספטל עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
ת.ב.ע. שכ' הדרים עפולה
33 דונם
27
אולם ספורט, בי"ס כ. האורנים
1,200 מ"ר
31
ת.ב.ע. דלק כפר ויתקין
5.2 דונם
27
מכלול מוקד תקשורת 199 מחוזי מחוז הגליל, עפולה
500 מ"ר
28
מרפאת שיניים ג. המורה
200 מ"ר
31
מבנה משרדים ומסחר ברח' הדר יוסף, ת"א
29,000 מ"ר
28
מכלול "מופת" הרצלייה
5,000 מ"ר
29
חניון תת-קרקעי ומתחם בידור במרכז ת"א
16,500 מ"ר
33
מכלול מוקד תקשורת 144 מחוז ת"א והמרכז
950 מ"ר
28
ת.ב.ע. בן צבי
22 דונם, 100 יח"ד
27
שכ' ברעות ג'
3 קומות, 220 יח"ד
35
מרכז שליטה בגליל המזרחי
900 מ"ר
28
מרכז אחזקה בבסיס ח"א צפון
800 מ"ר
32
מרכז לוגיסטי בעיר הבה"דים
16,000 מ"ר
33
מוקד קשר לחיל האויר ביח' בקרה אוירית מרכז
800 מ"ר
28
אולם מחשבים ביח' בקרה אוירית חה"א מרכז
1,000 מ"ר
28
תחנות שאיבה ברעננה
1,700 מ"ר
33
ליברמן רח' ירושלים
7 קומות, 26 יח"ד
35
שטראוכלר צפצפות
4 קומות, 8 יח"ד
35
שרבט הדסים עפולה
4 קומות, 8 יח"ד
35
כבישי גישה לנמל אשדוד – שינויים סטטוטוריים, גשרים ומחלפים
1,500 דונם
33
ת.ב.ע הטייסים רעננה
2 דונם
27
מעבדת אלקטרואופטיקה בבסיס ח"א מרכז
1,500 מ"ר
32
מעבדות מיוחדות, משרד ראש הממשלה
400 מ"ר
32
סטאר שלום עליכם
5 קומות, 10 יח"ד
35
מפעלי חוגלה ע. עילית
6,000 מ"ר
32
מבנה משרדים ומסחר ברח' בן גוריון, הרצליה
9,000 מ"ר
28
מח' אורתופדית בי"ח העמק
800 מ"ר
31
מתנ"ס כ. האורנים
500 מ"ר
30
מרכז תחבורה משולב, פ"ת
112,000 מ"ר
33
מבני משרדים בבסיס חילות היבשה בדרום
3,200 מ"ר
28
תכנית אב לבסיס ח"א רמון
27,000 דונם
27
מסוף הגבול ישראל ירדן (אילת-עקבה) ע"ש רבין
10,000 מ"ר, 80 דונם
33
הכוכב עפולה
9 קומות, 36 יח"ד
35
בזק סטור ומשרד עסקים ת"א ירקון
1,100 מ"ר
28
מרכז עפולה עילית
42 דונם, 70 יח"ד
27
תכ' בינוי מתחם טבע נתניה
64 דונם, 85,000 מ"ר
27
מפעל נחושתן מעליות
8,000 מ"ר
32
מבנה מגורי סגל ביס"ט ח"א
35
מבנה טייסת בסיס ח"א דרומי
1,400 מ"ר
28
מכון לפיזיותרפיה וסנוזלן מעון שקמה
225 מ"ר
31
מלון מגדל, כנרת
10,000 מ"ר
31
שבח – בר נורדאו
7 קומות, 30 יח"ד
35
ת.ב.ע פילוסוף חדרה
3 דונם
27
קרדוניס מלכי ישראל הרצליה
4 קומות, 12 יח"ד
35
מעבדות מכ"ם בבסיס ח"א מרכז
800 מ"ר
32
האנגר למטוסים בבסיס ח"א מרכז
2,000 מ"ר
33
מבנה משרדים ומסחר רח' קהילת ורשא, ת"א
13,000 מ"ר
28